<
سفارش تبلیغ
صبا ویژن
  • + به این عکسها خیره شو خیره شو
  • + یا صاحب الزمان فرزندم را نذر یاری قیام تو می کنم برای ظهور نزدیکت برگزین و حفظ کن
  • + وقتی تو آمدی باران می بارید. انگار خاطرات من همیشه بارانیند تو هم از جنس بارانی ساده و معصوم

 

عید بود رفته بودیم منزلشان نگاهش و صورتش چقدر شبیه کسی بود که سالها پیش از دست داده بودم

 

وقتی تو رو تو آغوش گرفت و عکس انداختیم نمی دانستم آخرین دیدار ما با او خواهد بود

 

او هم به عزیزانی که رفتند و یادشان در قلبمان ماند پیوست

 

یادش گرامی باد

 

 

 

بابابزرگ بابایی هم از پیشمون رفت


نظر()

 0   


طراحی پوسته توسط تیم پارسی بلاگ