<
سفارش تبلیغ
صبا ویژن
  • + به این عکسها خیره شو خیره شو
  • + یا صاحب الزمان فرزندم را نذر یاری قیام تو می کنم برای ظهور نزدیکت برگزین و حفظ کن
  • + وقتی تو آمدی باران می بارید. انگار خاطرات من همیشه بارانیند تو هم از جنس بارانی ساده و معصوم

1 2 3 >

امان از جدایی ...

من مسئول تمام قطره های اشکی هستم که بی گناه بر چشمهای معصومت جاری می شود

 من مسئولم اما بی گناه !

وقتی تو را به جبر زمانه برای ساعاتی از آغوشم محروم می کنم

وقتی گریه هایت را می بینم و نادیده می گیرم من مسئولم اما بی گناه

بیگناهم در دادگاهی که خود قضاوت می کنم اما شاید در دادگاهی

 که تو قاضی آن باشی گناهکارترین

تمام مسیر راهی را که بر می گردم به تو می اندیشم هر قدم را که می شمارم از تو دور و دورتر

 می شوم ولی صورت معصومت در وجودم پر رنگ تر نقش می بندد

تمام مسیر به تو می اندیشم و به لحظه جدا شدنت از آغوشم و قطرهای اشکی که

بی گناه جاری می شود

نمی خواستم تو تنها بمانی و در آغوش دیگری برای ساعاتی بمانی

من می خواستم در تمام لحظات زندگیت با تو باشم هر لحظه که نفس می کشی بالندگیت را ببینم

اما این بی گناه گناهکار را ببخش عزیزتر از جانم

تو هر لحظه که باشی در قلب منی

وقت خورد ن غذایت وقت بازیهای کودکانه ات وقت شادیهایت وقت گریه هایت

همه لحظاتی که من در کنارت نیستم تو اینجایی همینجا در قلب من

من خوشبختم که تورا دارم

اما بهای سنگینی را برای این خوشبختی می پردازم

خودم را فراموش کرده ام آرزوهایم را خستگی ام را شادی هایم را خودم

را فراموش کرده ام که تو خوشبخت باشی

من  وجودم را در وجود نازنینت خلاصه کرده ام

سخت است خواستن همه چیزها با هم سخت است جمع اینها

 اما به خدای مهدی قسم که دارم

 منتهای سعیم را می کنم همانی بشوم که تو می خواهی

یک مادر با تمام خصوصیاتش یک مادر به تمام معنای کلمه

مهدی عزیزم سلام

مدتی است که مهدکودک تو راعوض نموده ام مهد جدید امکاناتش بسیارخوب

است اما هزینه هایش بیشتر

اما داریم تلاش می کنیم تو جایی باشی که در رفاه باشی و در نبود ما کمتر اذیت شوی

این روزها اگر گریه های تو را می بینم و نادیده می گیرم خیال نکن در فکرت نیستم

 هستم اما چاره ای نداریم این شرایطی است که باید تحمل کنیم

 و می دونم تو پسر خوب من قوی هستی ومی تونی تحمل کنی همانطور که

من دیگرآدم سابق نیستم و قدرت تحملم بیشتر شده است

سخت است مادر باشی وهم زن و هم کارمند اما دارم سعی می کنم قوی باشم

تو هم صبر کن نازنیم این لحظات را شاید روزی .........................

 


نظر()

  


طراحی پوسته توسط تیم پارسی بلاگ