<
سفارش تبلیغ
صبا ویژن
  • + به این عکسها خیره شو خیره شو
  • + یا صاحب الزمان فرزندم را نذر یاری قیام تو می کنم برای ظهور نزدیکت برگزین و حفظ کن
  • + وقتی تو آمدی باران می بارید. انگار خاطرات من همیشه بارانیند تو هم از جنس بارانی ساده و معصوم

< 1 2 3 >

مهدی - picture 18


پسرم بزرگ شدی
لالاییام یادتنره
چقدر برات قصه بگم
دوباره خوابت ببره
چقدر نوازشت کنم
تا تو بهباور برسی
این دوتا دستای منه
تو اون روزای بی کسی
وقتی بابای قصههات
خم شده پیش روی تو
اگه چروک صورتم
میبره آبروی تو
لالاییام یادتنره
لالاییام یادت نره
بذار برات قصه بگم
دوباره خوابت ببره
بذار براتقصه بگم
دوباره خوابت ببره

  

از اون روزا که مشت من
با دست تو وانمیشد
تو خواب و بیداری تو
هیچکسی بابا نمیشد
اون که تو اوجخستگیش
خنده ی رو لباش بودی
شب که به خونه میرسید
سوار شونه هاشبودی
لالاییام یادت نره
لالاییام یادت نره
بذار برات قصه بگم
دوبارهخوابت ببره
بذار برات قصه بگم
دوباره خوابت ببره


لالا لالا گلکم
لالایی کندلبرکم
خواب پریشون نبینی
ای غنچه با نمکم
لالا لالا گلکم
لالایی کنپسرکم
چشماتو گریون نبینم
گریه نکن دردونکم
لالاییام یادت نره
لالاییامیادت نره
بذار برات قصه بگم
دوباره خوابت ببره
بذار برات قصهبگم
دوباره خوابت ببره


بابا اگه دلش پره
ازدست دنیادلخوره
امون زندگیش تویی
وقتی که غصه میخوره


پسرم بزرگ شدی
لالاییام یادتنره
چقدر برات قصه بگم
دوباره خوابت ببره
چقدر نوازشت کنم
تا تو بهباور برسی
این دوتا دستای منه
تو اون روزای بی کسی
وقتی بابای قصههات
خم شده پیش روی تو
اگه چروک صورتم
میبره آبروی تو
لالاییام یادتنره
لالاییام یادت نره
بذار برات قصه بگم
دوباره خوابت ببره
بذار براتقصه بگم
دوباره خوابت ببره

 

تقدیم به پسرم از طرف بابایی


نظر()

  


طراحی پوسته توسط تیم پارسی بلاگ