<
سفارش تبلیغ
صبا ویژن
  • + به این عکسها خیره شو خیره شو
  • + یا صاحب الزمان فرزندم را نذر یاری قیام تو می کنم برای ظهور نزدیکت برگزین و حفظ کن
  • + وقتی تو آمدی باران می بارید. انگار خاطرات من همیشه بارانیند تو هم از جنس بارانی ساده و معصوم

1 2 3 >

سلام عزیزم 

دقایقی هست در آغوشم به خواب رفته ای آرام سرجایت قرارت می دهم و به اتاق کناری می روم چراغ اتاق را روشن می کنم   کتاب را جلویم قرار می دهم 

تا کمی بخوانم  شنبه امتحان  دارم اما غمی که از سر شب بی دلیل  در درونم کز کرده است سر بر می آورد چقدر دلم همصحبتی می خواهد  که حرف بزنم و دلم ارام شود و بغضم فرو بنشیند اما نیمه شب است  کسی جز این صفحه سپید همدمم نیست و تو خوابی .... دلتنگ که می شوی اگر بارانی شوی بغض رهایت نمی کند 

امشب  غم عالم به دلم آمده است  می گویند وقتی دل آدم از فرط غم سنگین است خداوند آدمی را ر این لحظات به سوی خود می خواند   

تا رو به سوی او آاریم اما این دل چه دارد که به دوست گوید ! اگر چیزی نمی گویم  کاهلم 

مهدی جان  مهدی جان مهدی جان   تکرار نامت آرامم می کند   خدا  را شکر که هستی  اگر هرروز از خدا به خطر تو شکر نگویم کفران نعمتش است 

 

حدیث دل.  کاش دلخستگی هایم را می دیدی عجیب  نیست که می بینی و بی اعتنا می گذری  عادت کرده ام به نگفتن  و عادت کرده ای به نشنیدن 

یادت باشد  ......تو مپندار که خاموشی من هست برهان فراموشی من 

مهدی آسمان دل من اگر بارانیست تو آفتابی  هستی که رنگین کمان شادی را به ارمغان می آوری ببخش که با دلتگیهایم دلتنگت کردم 

حرف آخر  آسمان  آفتابی شد وقت خواب است ....


نظر()

  


طراحی پوسته توسط تیم پارسی بلاگ