<
سفارش تبلیغ
صبا ویژن
  • + به این عکسها خیره شو خیره شو
  • + یا صاحب الزمان فرزندم را نذر یاری قیام تو می کنم برای ظهور نزدیکت برگزین و حفظ کن
  • + وقتی تو آمدی باران می بارید. انگار خاطرات من همیشه بارانیند تو هم از جنس بارانی ساده و معصوم

< 1 2 3 4

همه چیز در یک لحظه اتفاق افتاد زمین خوردن من سرگیجه و گریه های تو که سرت به زمیناصابت کرد

خدا به هردومون رحم کردن نه دست من شکست نه سر تو ضربه دید

ممنون خدا در اوج بدحالی بازم کنارم بودی وقتی هیچکس کنارم نبود

 


نظر()

  


طراحی پوسته توسط تیم پارسی بلاگ