<
سفارش تبلیغ
صبا ویژن
  • + به این عکسها خیره شو خیره شو
  • + یا صاحب الزمان فرزندم را نذر یاری قیام تو می کنم برای ظهور نزدیکت برگزین و حفظ کن
  • + وقتی تو آمدی باران می بارید. انگار خاطرات من همیشه بارانیند تو هم از جنس بارانی ساده و معصوم

< 1 2 3 4 5 >

23 ابان پارسال منتطر دیدن روی ماهت بودم و اینجا شد دفتر خاطرات تو (ماه چهارم چنینی)

23 ابان امسال تو کنارمی و من به شوق تو دفتر خاطراتت را پر می کنم (ماه هفتم نوزادی )

23 آبان سالهای بعد ( ان شا.الله) من اینجا را پر از خازرات تو خواهم کرد خاطرات شیرین روزهای باهم بودنمان

عزیزم تولد وبلاگت مبارک اینجا را برای همیشه حفط کن و همه 23 آبان ها رو اینجا بنویس

من هر جا باشم تو رو تو قلبم دارم می خوام که منم همیشه تو قلب کوچکت باشم

عاشق روی تو مامان


نظر()

  


طراحی پوسته توسط تیم پارسی بلاگ